top of page

Hlavní představený Společnosti Sv. Františka Saleského.

Salesiánská Společnost Sv. Jana Boska

 

Přijímám žádost paní Silvie Ourthe Cabalé, nazarénské moderátorky Kontemplativní Fraternity Marie z Nazareta s její radou, doprovázenou kladným vyjádřením arcibiskupa z Montevidea, Kard. Daniel Sturla a jiných biskupů, jako také Salesiánského inspektora z Uruguaye a dalších inspektorů kde Fraternita je přítomná.

 

Zkoumáním historie této Fraternity založené Mons. Nicola Cotugno, emeritním arcibiskupem z Montevidea, která se rozšířila do různých diecézí a zemí a stále udržovala duchovní a apoštolské vztahy se salesiány Dona Boska.

 

Beru v úvahu to, že Fraternita jako církevní a spirituální hnutí, se inspirovala kontemplativní zkušeností Dona Boska, která podtrhuje rozměr spojení s Bohem v životě u všech pokřtěných, ve shodě s jejím charismatem a s jejím posláním, především výchovou a pastorací, vyjádřené ve Stanovách, ty odpovídají kritériím pro přináležení k Salesiánské rodině Dona Boska, jak je vyjádřeno v „Chartě charismatické identity“. 

Sdílím to, co napsal Hlavní představený můj předchůdce Don Egidio Vigano: „Dívám se s obdivem, že Marie z Nazareta, představuje pro vás velký model kontemplace, že interiorita „Pomocnicnice“ doma, se svatou Alžbětou, v Egyptě, v Palestině, u nohou kříže, při seslání Ducha svatého a dokonce v nebi po nanebevzetí“ (Řím 11. června 1985)

 

Mám před očima také samotné církevní uznání Fraternity, jejích Stanov, jako soukromého Sdružení věřících ze strany arcibiskupa Montevidea Mons. Giuseppe Gotardi, ze dne 3.5.1993.

 

 Hlavní představený

Po souhlasu Hlavní rady Salesiánů, která zasedala 11. července 2016 Salesiánů ze dne 11. července 2016

Rozhoduje

o připojení Kontemplativní Fraternity Marie z Nazareta (FCMN) do Salesiánské rodiny Dona Boska

Tato Fraternita, se svým svědectvím duchovního kontemplativního života a svou výchovnou pastorační činností a sociální pomocí, které vykonávala v salesiánském stylu, přináší platný a originální příspěvek Salesiánské rodině a obohacuje jí  vlastním charismatem být kontemplativní v činnosti, v duchu Dona Boska a ve věrnosti Zakladateli

 

Řím 18. července 2016

 

Don Angel Femández Artime

Hlavní představený

Nová skupina v Salesiánské Rodině: Kontemplativní Fraternita Marie z Nazareta

19. července 2016

 

 (ANS Řím)  - Desátý nástupce Dona Boska Don Angel Femández Artime, s příznivým souhlasem hlavní rady, na svém zasedání 11. července rozhodl o připojení Kontemplativní Fraternity Marie z Nazareta (FCMN) k Salesiánské Rodině Dona Boska.

 

Fraternita, uznaná jako Veřejné sdružení věřících, a je 31. skupinou velkého charismatického stromu, který vyrostl ze svatého Dona Boska, je první kontemplativní skupinou.

 

Počátek FCMN má své kořeny v neklidu, který měl mons. Nicola Cotugno, SDB – dnes emeritní arcibiskup z Montevidea – v době noviciátu, když se u něho projevovala náklonnost ke kontemplativnímu životu, a který byl povzbuzován, aby pokračoval v Salesiánské Kongregaci.

Naléhavá nutnost kontemplace u salesiánského charismatu byla potvrzená během let, různými salesiány mezi jinými v roce 1964 Donem Egidio Vigano – který se potom stane sedmým nástupcem Dona Boska.

Díky povzbuzení monsinora Giseppe Gotardi, pomocného biskupa diecéze Montevideo, také on byl salesián, se dospělo k 14. srpnu 1977, kdy během Eucharistie, byl u prvních zasvěcení Panně Marii jako Kontemplativní Fraternita.

To, co mohu ujistit je to, že tato kontemplace v činnosti, která je snahou, a ve které chceme prožívat náš život, je hluboce postavená v  salesiánské spiritualitě, tvrdí při této příležitosti Mons. Cotugno

 

V roce 1986 FCMN je začleněná do místní církve, a v roce 1993 přichází právní přiznání jako Soukromé sdružení věřících.

 

Charismatická identita Fraternity se zakládá na kontemplaci v činnosti. „Prožívat kontemplaci znamená pro nazarény učinit zkušenost spojení s Bohem ve veškeré činnosti a ve všech projevech života. . . .  Maria z Nazareta, žena každodenního života je naším modelem kontemplace“ jak se píše na situ FCMN.

Fraternita je tvořena laiky, zasvěcenými a kněžími, a k dnešku je přítomna v Uruguay, v Argentině, v Italii, ve Slovenské a v České republice. Moderátorkou FCMN je Silvia Ourrthe Cabale. 

Na situ sdb.org je možný přístup k rozhodnutí o připojení podepsaném Hlavním představeným, ve které je mezi jiným napsáno toto: Tato Fraternita, se svým svědectvím duchovního kontemplativního života a se svou výchovně pastorační činností a sociální pomocí, které vykonávala v salesiánském stylu, přináší platný a originální příspěvek Salesiánské rodině a obohacuje jí  vlastním charismatem být kontemplativní v činnosti, v duchu Dona Boska a ve věrnosti Zakladateli

bottom of page